Privacybeleid

Verlofhuis "Verzoening" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming. Verlofhuis "Verzoening" zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag,  of wanneer dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten. De door Verlofhuis "Verzoening" ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gebruik gegevens

Verlofhuis "Verzoening" gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u interesse toont in een verblijf of een reservering plaatst, is uw naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroep, reden voor bezoek, e-mailadres, adres en legitimatie nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om vervolg reserveringen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, wordt met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw reservering en het gebruik van onze diensten opgeslagen.
  • Ten behoeve van haar administratie en om te informeren over haar activiteiten.

Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit op elk gewenst moment kenbaar maken via de contactgegevens. Websites verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Verlofhuis "Verzoening" , dan kunt u contact opnemen met Els de Nijs via de website. We helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw gegevens (Recht op inzage, artikel 35 van de Wbp), als u deze wilt wijzigen of verwijderen (artikel 36 van de Wbp). In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.